ماموریت

مأموریت ما انجام خدمات کالیبراسیون با کیفیت بالا با اتکا به دانش فنی به روز، تجهیزات روزآمد و در نهایت تولید داده های قابل اعتماد برای مشتریانمان است. کلیه مدیران و کارکنان بهفا خود را متعهد می دانند تا با صداقت، وقت شناسی و احترام به خواسته های مشتریان، به دور از هرگونه فشار و با رعایت اصل رازداری و بی طرفی به ارائه خدمات کالیبراسیون در بالاترین سطح کیفی بپردازند.

چشم اندلز

آرمان ما پیشتازی در ارائه خدمات کالیبراسیون به صنایع داخل کشور و نیز کشورهای همسایه  است. امید داریم همچنان به عنوان قابل اعتماد ترین شرکت در حوزه کالیبراسیون، نوآور ، پیشرو و ارزش آفرین برای مشتریان، کارکنان، شرکای تجاری، سازمانهای متبوعه و کشور عزیزمان باشیم.

ارزش ها

  • صداقت و پایبندی به اصول اخلاقی و حرفه ای کسب و کار
  • کسب روزی حلال
  • تلاش و پشتکار در جهت ارتقاء و بهبود مستمر سازمانی و فردی
  • نوآوری های فنی و علمی
  • حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات به مشتریان
  • رعایت احترام و حفظ ارزش و کرامت انسانی
  • ایجاد رفاه فردی و اجتماعی کارکنان و ذینفعان