اطلاعات تماس

آدرس:

تهران، احمد آباد مستوفی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پارک علم و فناوری

تلفن:

۵۲۸۸۸۰۰۲- ۰۲۱

ایمیل:

info@behfacc.com