موارد زیر شرایط الزامی در قرارداد ارائه خدمات کالیبراسیون آزمایشگاه دانش بنیان بهینه فرآیند آزما است:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (مشتریانی که درخواست خدمات کالیبراسیون از آزمایشگاه دانش بنیان بهینه فرآیند آزما را دارند) شرایط و قوانین ارائه خدمات را پذیرفته اند.
1. درخواست های کالیبراسیون از طرف مشتری بایستی به صورت کتبی انجام شود. ، ارائه خدمات کالیبراسیون، با توجه به امکانات موجود در آزمایشگاه دانش بنیان بهینه فرآیند آزما انجام خواهد شد.
2. آزمایشگاه کالیبراسیون بهینه فرآیند آزما بر اساس مجوز شماره NACI/Lab/362 از طرف مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات کالیبراسیون می¬باشد. از این رو در صورتی که تجهیزی نیاز به سرویس یا تعمیر داشته باشد، این شرکت مسئولیتی در قبال ارائه خدمات سرویس یا تعمیر نخواهد داشت.
3. آزمایشگاه بهینه فرآیند آزما، تجهیزات مندرج در دامنه تایید صلاحیت خود را بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی و مطابق با روش های اجرایی و دستورالعمل های فنی داخلی کالیبره می¬نماید. در صورتی که مشتری درخواست انجام کالیبراسیون تجهیزات خود را بر اساس استاندارد یا دستورالعمل خاصی دارد، لازم است درخواست کتبی خود را قبل از شروع انجام کالیبراسیون و یا در زمان تحویل تجهیزات ارائه نماید. آزمایشگاه بهینه فرآیند آزما نتیجه بررسی را به صورت کتبی به اطلاع مشتری یا نماینده وی خواهد رساند. تا زمان بررسی پیشنهاد مشتری تجهیزات به صورت امانت پذیرش خواهند شد.
4. خدمات کالیبراسیون آزمایشگاه شامل تنظیم، نگهداری، تعمیر، نظافت، ضد عفونی و عقیم سازی میکروبی دستگاه ها نمی شود. لذا قبل از ارسال تجهیزات به آزمایشگاه، بایستی موارد فوق در نظر گرفته شود.
5. مسئولیت حفظ و نگهداری تجهیزات ارسال شده به آزمایشگاه بهینه فرآیند آزما تنها شامل فضاهای متعلق به آزمایشگاه بهینه می باشد. لذا مسئولیت و هزینه های حمل و نقل تجهیزات از محل مشتری تا آزمایشگاه بهینه و بالعکس، بر عهده مشتری می باشد. تجهیزاتی که برای کالیبراسیون ارسال می شوند بایستی دارای بسته بندی مناسب باشند. بدیهی است این آزمایشگاه مسئولیتی در خصوص هرگونه خسارت ناشی از عدم بسته بندی مناسب در جریان حمل و نقل و نیز تاخیر در دریافت تجهیزات، نخواهد داشت.
6. در صورتی که مشتری تمایل به انجام بیمه و یا بسته بندی حرفه ای تجهیزات توسط شرکت های ثالث داشته باشد، بایستی موارد را قبل از ارسال تجهیزات، به صورت کتبی به این شرکت اعلام نماید.
7. کلیه تجهیزات در زمان تحویل به آزمایشگاه به صورت جزئی بررسی می¬شوند. در صورت مشاهده اشکال فنی در روند انجام کالیبراسیون، موارد بلافاصله به اطلاع مشتری یا نماینده وی خواهد رسید.
8. دوره کالیبراسیون پیشنهادی این شرکت، ۱۲ ماه می باشد. دوره کالیبراسیون قطعی بر اساس استاندارد OIML D 10 و توسط مشتری تعیین می¬گردد. عدم اعلام کتبی تاریخ مجدد کالیبراسیون به منزله قبول دوره کالیبراسیون پیشنهادی می-باشد.
9. صورت هزینه کالیبراسیون تجهیزاتی که دارای استعلام نباشند، بر اساس لیست قیمت معتبر شرکت بهینه فرآیند آزما محاسبه خواهد شد. در صورت درخواست مشتری یا نماینده وی لیست قیمت در زمان پذیرش به وی ارائه می¬گردد.
10. چنانچه مشتری یا نماینده وی پس از سه ماه از تاریخ اعلام شده جهت دریافت تجهیزات، نسبت به تحویل و تسویه حساب کامل اقدام ننماید، تجهیزات مازاد تشخیص داده شده و شرکت بهینه فرآیند آزما مختار به هرگونه تصمیم گیری نسبت به تجهیزات خواهد بود.
11. هزینه کالیبراسیون اعلام شده به مشتری (یا موجود در سایت شرکت) شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.
12. هزینه های اقامت و ایاب و ذهاب کارشناسان برای کالیبراسیون تجهیزات در سایت مشتری، به عهده مشتری خواهد بود.
13. در صورتی که تعداد تجهیزات تحت کالیبراسیون بیشتر از تعداد مورد درخواست در قرارداد باشد، هزینه واحد برای هر دستگاه اعمال خواهد شد.
14. در صورت کاهش حجم کار (در صورتی که قصور از طرف مشتری باشد)، مابه التفاوت مبلغ نهایی قرارداد به عنوان هزینه کارشناسی به هزینه های مندرج در فاکتور نهایی اضافه خواهد شد.
15. هزینه کالیبراسیون تجهیزاتی که به هر دلیل غیر قابل کالیبراسیون (یا مردود بر اساس معیارها و استانداردهای بین المللی) شناخته شوند، به صورت کامل دریافت خواهد شد. آزمایشگاه کالیبراسیون بهینه فرآیند آزما مسئولیتی در قبال تعمیر و سرویس این تجهیزات ندارد.
16. دفترچه طرز کار و راهنمای تجهیزات تحت کالیبراسیون در سایت مشتری بایستی در دسترس باشند.
17. آزمایشگاه کالیبراسیون بهینه فرآیند آزما، فرآیند تنظیم برخی تجهیزات را که مجاز به انجام آن می باشد، بر اساس دستورالعمل های داخلی انجام داده و بابت تنظیم و کالیبراسیون مجدد این تجهیزات هزینه ای دریافت نمی نماید.
18. دریافت تجهیزات و گواهینامه های کالیبراسیون منوط به تسویه حساب فاکتور خدمات می باشد. شماره حساب شرکت بهینه فرآیند آزما جهت واریز به شرح زیر می باشد.
شماره حساب« ۰۱۰۳۸۱۹۲۴۷۰۰۱ » ، شماره شبای:IR 77 0190 0000 0010 3819 2470 01 نزد بانک صادرات شعبه ۴۵۹۵ اشرفی اصفهانی به نام «شرکت بهینه فرآیند آزما»
19. آزمایشگاه بهینه فرآیند آزما مطابق با بند ۴-۱ استاندارد ISO/IEC 17025 ، بی طرفی خود را در خصوص کالیبراسیون تجهیزات اعلام می نماید. مطابق بند ۴-۲ این استاندارد، این آزمایشگاه تضمین می نماید کلیه اطلاعات مشتری (به جز اطلاعاتی که مشتری در دسترس عموم قرار داده است) محرمانه خواهد بود. پرواضح است در صورت درخواست سازمان های قانونی ، مستندات مربوطه با اطلاع مشتری در اختیار این سازمان ها قرار خواهد گرفت.
20. در صورت اختلاف میان مشتری و شرکت بهینه فرآیند آزما، در ابتدا کوشش خواهد شد با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل گردد؛ چنانچه امکان حل و فصل نباشد، از طریق داوری مرکز ملی تایید صلاحیت و در نهایت با مراجعه به مرجع صالح در دادگاه های دادگستری، موضوع پیگیری خواهد شد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و مشاوره در حوزه کالیبراسیون کارشناسان ما در شرکت بهینه فرآیند آزما با افتخار در خدمت شما خواهند بود.