کالیبراسیون

ارائه خدمات کالیبراسیون کمیت های دما، جرم،‌ رطوبت، فشار، حجم، دانسیته، ابعاد، دور، ضریب شکست (رفراکتومتر)، هدایت سنجی مایعات، طول موج و جذب فتومتری و ...

احراز کیفیت

خدمات کوالیفیکیشن (OQ, PQ) دستگاه های آزمایشگاهی به ویژه اسپکتروفتومتر، pH متر،اتوکلاو، محفظه های دمایی، محفظه های دما و رطوبت، کارل فیشر، پلاریمتر، HPLC، GC

آزمون مهارت

ارائه خدمات آموزشی تخصصی و برگزاری کارگاه های عملی در حوزه کمیت های دما، جرم، حجم، فشار،شیمی، مشاوره در خصوص تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های کالیبراسیون و ...

بهینه فرآیند آزما

آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان بهینه فرآیند آزما در آبان ماه ۱۳۸۹تاسیس شد.با یاری پروردگار متعال در بهمن ماه همان سال،آزمایشگاه بهینه فرآیند آزما پس از دریافت مجوز به شماره t/2024از سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان آزمایشگاه همکار کالیبراسیون فعالیت خود را آغاز نمود. هدف از تاسیس آزمایشگاه، برآورده نمودن نیازهای خاص صنایع به ویژه صنایع دارویی، غذایی، آب و فاضلاب و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور، به علمی و تخصصی می باشد، لذا در جهت تحقق این هدف، در فاصله زمانی کمتر از یک سال این آزمایشگاه موفق شد برای اولین بار در ایران کالیبراسیون تخصصی دستگاه های hplc و particle counterرا به دامنه فعالیت خود اضافه نماید. در سال دوم فعالیت نیز کالیبراسیون دستگاه های gc ، کارل فیشر و پلاریمتر را به فعالیت های خود اضافه نماید. این شرکت در آیان ماه سال ۹۸ از سوی نهاد اعتباردهی کشور هندوستان NABL مورد ارزیابی ممیزی استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025:2017 قرار گرفت و در بهمن ماه – برای اولین بار در ایران- موفق به دریافت این مجوز گردید.

گواهینامه ها و مجوز ها

گواهینامه هاو تاییده ها

حداقل وزن نمونه

گالری تصاویر

آخرین مطالب

همراهان بهفا

تعدادی از مشتریان ارزشمند ما

تعدادی از همراهان بهفا