کالیبراسیون RTD یا دماسنج مقاومتی پلاتینی

مقدمه دو نوع کالیبراسیون( کالیبراسیونRTD)  برای PRT ها وجود دارد- توصیف خصوصیات و تست تحمل. نوع کالیبراسیون برای انجام با توجه به نحوه استفاده از UUT و دقت مورد نیاز کاربر تعیین می شود. توصیف مشخصه نوعی کالیبراسیون است که در آن مقاومت واحد تحت آزمایش (UUT) در چندین نقطه دما تعیین می شود و […]

تعیین مطمئن وزن نمونه-مفهوم حداقل وزن نمونه

در تجزیه حرارتی، به ویژه برای اندازه ­گیری­ های DSC و TGA، معمولا دقت توزین نمونه­­ ها در مقیاس میلی­ گرم اولین گام در آزمایش­ های دقیق به شمار می­ رود. قطعیتی که در جرم نمونه اولیه میتواند بدست آید، اثری مستقیم  بر دقت نتایج اندازه­ گیری دارد (برای مثال آنتالپی ویژه در DSC یا […]

بلوک حرارتی شما به چه اندازه گرم است؟

در اندازه گیری دما با یک چالش روبرو هستیم، و آن این است که ما نمی­توانیم دما را به طور مستقیم اندازه بگیریم و می باسیت از سنسور دما یاترنسدیوسراستفاده کنیم. با یک دماسنج مقاومتی، مقاومت را اندازه گیری می­کنیم که متناسب با دمایی است که می­خواهیم اندازه بگیریم. با یک ترموکوپل، ولتاژ را اندازه […]